Genom att använda vår webbplats, du (besökaren) överens om att tillåta tredje parter för att bearbeta din IP-adress, för att bestämma din position för att konvertering av valuta. Du samtycker även till att ha som valuta lagras i en session cookie i din webbläsare (en tillfällig cookie som får automatiskt bort när du stänger din webbläsare). Detta gör vi i ordning för den valuta du valt att vara markerad och konsekvent när du surfar på vår webbplats, så att priserna kan konvertera till din (besökaren) i lokal valuta.